Wspieramy małe hodowle, staramy się promować sport jakim jest lotowanie gołębiami pocztowymi. W każdej możliwej formie czy to wideo reportażu czy też foto relacji ukazujemy lokalnych hodowców.